privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Trant Magazine kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Trant Magazine verstrekt. Trant Magazine kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

WAAROM TRANT DIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Trant Magazine verwerkt jouw persoonsgegevens om je de nieuwsbrief per mail te kunnen versturen.

HOE LANG TRANT GEGEVENS BEWAART

Trant Magazine bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Trant Magazine verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Trant Magazine worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Trant Magazine gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Trant Magazine maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Trant Magazine te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Trant Magazine heeft hier geen invloed op. Trant Magazine heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post@trantmagazine.nl. Trant Magazine zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Trant Magazine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Trant Magazine maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wilt over de beveiliging van door Trant Magazine verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Trant Magazine op via post@trantmagazine.nl. Trant Magazine is een website van Lisette Wouters. Lisette Wouters is als volgt te bereiken:

Telefoon: 0649829919
E-mailadres: post@trantmagazine.nl